ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565

07/09/2023
phayong

🥰ในวันพฤหัสบดี ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2566 😂 ตั้งแต่ เวลา 8.30 – 17.30 น. 🌥 คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 🌷นำโดย 🫰ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์🌾 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม🥀 พร้อมด้วยคณะกรรมการ ✨ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565🪷ณ ห้องประชุม ท410 🌺 ชั้น 4 อาคารทีปวิชญ์ 💐มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 🌟

Leave a comment

เอกสารแยกตามหมวดหมู่