หนังสือขออนุญาตลางาน สำหรับบัณฑิต มรพส. ปีการศึกษา 2560-2562 ในการเข้าร่วมฝึกซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร

27/10/2022
admin_hr2022

หนังสือขออนุญาตลางาน สำหรับบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2560-2562

ในการเข้าร่วมฝึกซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ดังนี้
1. บัณฑิตฝึกซ้อม ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2. บัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 24 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Leave a comment

เอกสารแยกตามหมวดหมู่