ข่าวประชาสัมพันธ์ถึงสมาชิก กบข. มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ โดยกระทรวงการคลัง และแบงก์ชาติ

01/10/2022
admin_hr2022

มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ โดยกระทรวงการคลัง และแบงก์ชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ถึงสมาชิก กบข. 
มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ โดยกระทรวงการคลัง และแบงก์ชาติ

ลูกหนี้เตรียมตัวให้พร้อม ลงทะเบียนมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ออนไลน์ ได้ตั้งแต่ 26 กันยายน ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

ลูกหนี้ที่เข้าร่วมได้ คือลูกหนี้ที่ประสบปัญหาชำระหนี้ รายได้ยังไม่ฟื้นตัวจากผลกระทบของโควิด 19 และยังไม่ได้รับความช่วยเหลือมาก่อน

สามารถติดตามวิธีลงทะเบียน หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ธนาคารแห่งประเทศไทย >> https://www.facebook.com/bankofthailandofficial หรือ โทร. 1213

Leave a comment

เอกสารแยกตามหมวดหมู่