ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ครั้งที่143 (9/2565)

01/10/2022
admin_hr2022

ในวันศุกร์ ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. 🌥 คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นำโดย 👏 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ 👏 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พร้อมด้วยคณะกรรมการ ✨ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ครั้งที่143 (9/2565) 🌈โดยกองบริหารงานบุคคล มี🌸 นางบุษยมาศ แสงเงิน 🌹 ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล เป็นเลขานุการ ในการประชุมครั้งนี้ 💫 ณ ห้องประชุม ท410 อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 🌟

Leave a comment

เอกสารแยกตามหมวดหมู่