🌺ประชุมหารือในการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานต่างๆ🌹

23/09/2023
phayong

😍 ในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566 🤩ตั้งแต่เวลา 15.00 น. 🥳 เป็นต้นไป 🌹🌺 กองบริการงานบุคคลและโครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล ประชุมหารือในการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานต่างๆ ☺️ ณ ห้องประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชั้น 2 อาคารทีปวิชญ์ 🤩 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว

Leave a comment

เอกสารแยกตามหมวดหมู่