“เกิดอะไรขึ้นกับ 2 หน่วยงาน กองบริหารงานบุคคล vs. กองบริการการศึกษา”

27/09/2023
phayong

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ✳️กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นำโดย 🚹นายมนต์นิรันดร์ ประสิทธิผล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล และ คณะบุคลากร 🔜 พบปะ 🚺นางธนัฏฐา ทิมเครือจีน ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา และคณะ ✅รับมอบงานใหม่ (กองทุนส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร)จากกองบริการการศึกษาและปรึกษาหารือทำความเข้าใจงานที่ได้รับ เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยต่อไป

🚻

#กองบริหารงานบุคคล

#กองบริการการศึกษา

#สำนักงานอธิการบดี

#มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ภาพ : พยงค์ ชัยปาละ

Leave a comment

เอกสารแยกตามหมวดหมู่