เลือกตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย

06/09/2023
phayong

💐ภาพบรรยากาศการนับคะแนน 🌷เลือกตั้ง 🌹คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย 🥀ในวันพุธ 🪷ที่ 6 กันยายน 2566 🌺เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป🌸 ณ ห้องโถง🌸 อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 🌼

Leave a comment

เอกสารแยกตามหมวดหมู่