ประชุมการจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2567-2570

06/09/2023
phayong

🌺ในวันพุธ ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2566 💐ตั้งแต่ เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป 🌥 คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 🌷นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ อยู่มี🌾 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม🥀 พร้อมด้วยคณะกรรมการ ✨ร่วมประชุมการจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2567-2570 🪷ณ ห้องประชุม ท210 อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 🌟

Leave a comment

เอกสารแยกตามหมวดหมู่