การแข่งขันประกวดคลิปวีดีโอ “Happy University การสร้างมหาวิทยาลัยแห่งความสุขด้วยแนวคิด Happy 8” มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง

19/10/2023
phayong

1) กติกาการส่งผลงานคลิปวีดีโอเข้าประกวด

Theme การแข่งขัน “Happy university การสร้างมหาวิทยาลัยแห่งความสุขด้วยแนวคิด Happy 8”

1.1) ผลงานต้องมีแนวคิด Happy 8 อย่างน้อย 2 แนวคิด

1.2) ผู้ส่งผลงานต้องเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย 38 ราชภัฏ เท่านั้น

โดยส่งเป็นประเภททีม ทีมละไม่เกิน 3 คน พร้อมระบุชื่อทีม และชื่อที่ปรึกษาทีมตามแบบฟอร์ม

การรับสมัครโดยละเอียด

1.3) มหาวิทยาลัยสามารถส่งคลิปวีดีโอเข้าร่วมประกวดได้ไม่เกินมหาวิทยาลัยละ 5 คลิป

(1 ทีมสามารถส่งผลงานได้เพียง 1 คลิปเท่านั้น)

1.4) จัดทำคลิปวีดีโอความยาวของผลงานไม่เกิน 3 นาที โดยอัปโหลดไฟล์ต้นฉบับเป็นสกุล MP4 เท่านั้น

1.5) ตั้งชื่อคลิปวีดีโอ พร้อมบรรยายเกี่ยวกับคลิปวีดีโอโดยสังเขป ไม่เกิน 5 บรรทัด

1.6) คลิปวีดีโอที่ส่งเข้าประกวดทุกคลิป ถือเป็นลิขสิทธิ์ของโครงการ “สร้าง เสริม สุข” มหาวิทยาลัย ราชภัฏไปสู่สังคมสุขภาวะ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเท่านั้น

2) กำหนดการ

2.1) รับสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ภายในเวลา 16.30 น.

(ช่องทางการส่งผลงานออนไลน์ที่ https://arit.kpru.ac.th/sh/41b9a8)

2.2) ประกาศรายชื่อทีมที่ส่งผลงานคลิปวีดีโอเข้าร่วมประกวด ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566

เวลา 16.30 น. และจากนั้นจะทำการเปิดโหวดในวันและเวลาเดียวกัน ผ่านช่องทางเพจ Facebook

โครงการชื่อ “Happy U 38” (https://www.facebook.com/HappyU38) โดยทุกทีมสามารถนำลิงค์โครงการฯ เพื่อกดไลค์และกดแชร์ตาม ช่องทางอื่นๆของท่านได้เพื่อได้รับยอด Popular Vote จนถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.30 น. เป็นวันสุดท้าย

2.3) ประกาศรางวัลวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 12.00 น. ผ่านช่องทางเพจ Facebook โครงการชื่อ “Happy U 38”

3) หลักฐานการสมัคร

กรอกใบสมัครและอัปโหลดผลงานออนไลน์ได้ที่

4) เกณฑ์การตัดสิน

4.1) ประเด็นเนื้อหาต้องสอดคล้องกับหัวข้อการประกวด 20 คะแนน

4.2) วิธีนำเสนอ 20 คะแนน

4.3) ความคิดสร้างสรรค์ 30 คะแนน

4.4) เทคนิคการถ่ายทำและคุณภาพของคลิปวีดีโอ 20 คะแนน

4.5) ยอดการกด Like กด Share นับจากวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ถึง 17 พฤศจิกายน 2566 30 คะแนน

รวมคะแนน 120 คะแนน

การคิดคะแนนยอดกด Like กด Share

1 Like = 1 คะแนน

1 Share = 1 คะแนน

หมายเหตุ : (การกดไลน์หน้าเพจ Facebook โครงการชื่อ“Happy U 38” จึงจะสามารถแชร์คลิปวีดีโอเป็นสาธารณะได้)

5) รางวัลการประกวด

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลจำนวน 3,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัลจำนวน 1,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัลจำนวน 500 บาท

รางวัลชมเชยจำนวน 20 รางวัล

หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตรทุกคน

6) เงื่อนไขการประกวด

6.1) ผลงานที่ส่งเข้าประกวด เป็นสิทธิ์ขาดของโครงการ “สร้าง เสริม สุข” มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ไปสู่สังคมสุขภาวะ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในการนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เท่านั้น

6.2) ผลงานทั้งหมดต้องถ่ายทำโดยทีมงานของตนเอง ไม่ใช่ผลงานของผู้อื่น หรือมีส่วนหนึ่งส่วนใด ลอกเลียนแบบ และละเมิดลิขสิทธิ์

6.3) ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ผลิตขึ้นมาใหม่ ไม่นำผลงานที่เคยเผยแพร่ หรือได้รับรางวัลมาใช้ซ้ำ โดยเป็นผลงานที่ผลิตขึ้นภายในระยะเวลาที่จัดกิจกรรมเท่านั้น

Leave a comment

เอกสารแยกตามหมวดหมู่