ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 🌹ครั้งที่156 (10/2566) 💫 ณ ห้องประชุม ท410 อาคารทีปวิชญ์ 🪷 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 🌟

27/10/2023
phayong

🌺ในวันศุกร์ ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2566 💐ตั้งแต่ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 🌥 คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 🌷นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ 🌾 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม🥀 พร้อมด้วยคณะกรรมการ ✨ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 🌹ครั้งที่156 (10/2566) 💫 ณ ห้องประชุม ท410 อาคารทีปวิชญ์ 🪷 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 🌟

#กองบริหารงานบุคคล

#PSRU

#คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Leave a comment

เอกสารแยกตามหมวดหมู่