ขอเชิญชวน บุคลากรสายวิชาการนเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคเขียนตำรา หนังสือ และบทความวิจัยสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งวิชาการ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

27/10/2022
admin_hr2022

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
📌ขอเชิญชวน บุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 📌
👉ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมโครงการ ผ่าน QR CODE หรือ Link https://docs.google.com/…/1aD29AK_3KxvXKm6t…/edit
👏“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคเขียนตำรา หนังสือ และบทความวิจัยสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งวิชาการ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

⚡🌺กลุ่มทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. – 16.00 น.

รูปแบบ Onsite ณ อาคารทีปวิชญ์ ชั้น 4 ห้อง ท410
✅ปล. บุคลากรกลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้

Leave a comment

เอกสารแยกตามหมวดหมู่