ขอเชิญชวน บุคลากรสายวิชาการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคเขียนตำรา หนังสือและบทความวิจัยสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ กลุ่มทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

27/10/2022
admin_hr2022

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

📌ขอเชิญชวน บุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 📌

👉ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมโครงการ ผ่าน QR CODE หรือ Link https://docs.google.com/…/1H0V1YMCttSLz7Xw…/edit

👏“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคเขียนตำรา หนังสือ และบทความวิจัยสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งวิชาการ”

⚡🌺กลุ่มทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น.

“หัวข้อ การเขียนตำราและหนังสือเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ”

และ วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป “หัวข้อ การวิจัยในสาขาสังคมศาสตร์

และมนุษยศาสตร์และการทำผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม”

รูปแบบ Online ผ่านระบบ VDO Conference โปรแกรม ZOOM

✅ปล. บุคลากรกลุ่มวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้

Leave a comment

เอกสารแยกตามหมวดหมู่