กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2566 โดยสโมรสรบุคลากรและสโมสรพนักงาน

04/10/2023
phayong

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดีพร้อมด้วยคณะ ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในประเพณีเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช 2566 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2566 เวลา 10:15 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ ชั้น 2 โดยความร่วมมือระหว่างสโมสรบุคลากรและสโมสรพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามโดยมีการแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย

#กองบริหารงานบุคคล

#สำนักงานอธิการบดี

#มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

#ทำบุญ

#เข้าพรรษา

Leave a comment

เอกสารแยกตามหมวดหมู่