ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.สนิท ปิ่นสกุล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดี

01/10/2023
phayong

กองบริหารงานบุคคล ขอแสดงความยินดี กับรองศาสตราจารย์ ดร.สนิท ปิ่นสกุล ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นรองอธิการบดี 😍 😍 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

Leave a comment

เอกสารแยกตามหมวดหมู่