กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญชวนบุคลากร สายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่มีผลงานบริการด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคมเข้าร่วมรับฟังและอบรมในโครงการพัฒนางานเพื่อเสริมสร้างผลงานด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม

12/03/2024
phayong

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ขอเชิญชวนบุคลากร สายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่มีผลงานบริการด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคมเข้าร่วมรับฟังและอบรมในโครงการพัฒนางานเพื่อเสริมสร้างผลงานด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม

ในหัวข้ออบรม “แนวทางการเตรียมเอกสารผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ”

ในวันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. – 16.30 น.

เพื่อนำงานบริการวิชาการมาจัดทำเป็นผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคมเพื่อใช้ในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ ในวิธีทั่วไป และวิธีเฉพาะด้าน ต่อไป

สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ QR code ด้านล่าง

Leave a comment

เอกสารแยกตามหมวดหมู่