ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 🌹ครั้งที่160(2/2567) 💫 ณ ห้องประชุม ท410 อาคารทีปวิชญ์ 🪷 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 🌟

23/02/2024
phayong

วันศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 💐ตั้งแต่ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 🌥 คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 🌷นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ 🌾 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม🥀 พร้อมด้วยคณะกรรมการ ✨ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 🌹ครั้งที่160(2/2567) 💫 ณ ห้องประชุม ท410 อาคารทีปวิชญ์ 🪷 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 🌟

#ChillDay

#กองบริหารงานบุคคล

#PSRU

#คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Leave a comment

เอกสารแยกตามหมวดหมู่