พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงพระกรุณาประทานแจกันดอกไม้ให้แก่ ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ประจำปี 2566

01/11/2023
phayong

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงพระกรุณาประทานแจกันดอกไม้ให้แก่ ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ประจำปี 2566

ในการนี้ ทรงโปรดให้นายพชรเสฏฐ์ บุณศิริสาริศา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้เชิญแจกันดอกไม้ จากนั้น ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีฯ รับประทานแจกันดอกไม้ ตามลำดับ นับเป็นกรุณายิ่ง

คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ ทุกหน่วยงานร่วมแสดงความยินดี และอวยพรวันคล้ายวันเกิดในโอกาสนี้ด้วย เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุม ท. 209 อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว

Leave a comment

เอกสารแยกตามหมวดหมู่