ประเพณีท้องถิ่น “กิจกรรมทอดกฐินสามัคคี” ณ วัดราชมลฑป ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

06/11/2023
phayong

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 กองบริหารงาบุคคล นำโดยนายมนต์นิรันดร์ ประสิทธิผล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคลและบุคลากรในหน่วยงาน เข้าร่วมประเพณีท้องถิ่น “กิจกรรมทอดกฐินสามัคคี” ณ วัดราชมลฑป ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (แรม 8 ค่ำ เดือน 11) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ อยู่มี เป็นประธานในพิธีการทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้

Leave a comment

เอกสารแยกตามหมวดหมู่