ขอประชาสัมพันธ์การสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

09/11/2023
phayong

กองบริหารงานบุคคล 🌺🤹‍♂️⏱ขอประชาสัมพันธ์การสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม👏 ผู้ประสงค์จะสมัคร/เสนอชื่อสามารถดาวน์โหลดเอกสารการรับสมัคร/รับเสนอชื่อได้ที่ bit.ly/40xCSN9 ⏰กำหนดการรับสมัคร/เสนอชื่อตั้งแต่วันที่ 9 -15 พฤศจิกายน 2566 🏣ณ ห้องงานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล อาคารทีปวิชญ์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว🌺🌺ติดต่อสอบถามที่หมายเลข ภายใน 9226☎️

Leave a comment

เอกสารแยกตามหมวดหมู่