⏱ขอประชาสัมพันธ์การสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

18/11/2023
phayong

📌📌⏰กองบริหารงานบุคคล 🌺🤹‍♂️⏱ขอประชาสัมพันธ์การสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม👏👦👦โดยขอเชิญชวนรับฟังผู้เข้ารับการสรรหาแสดงวิสัยทัศน์ต่อบุคลากรของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกยน 2566 ตั้งแต่เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสโลป ชั้น 2 อาคาร 5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม🌺และขอเชิญบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมลงคะแนนเสนอชื่อ🌺ในวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. – 12.00 น. ✅โดยขอให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสนอชื่อตรวจสอบรายชื่อ🪧ภายในวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 12.00 น. ☎️ติดต่อสอบถามที่หมายเลข ภายใน 9226 📣ตรวจสอบรายชื่อและดาวน์โหลดเอกสารที่ได้ https://bit.ly/3R1QeOx

Leave a comment

เอกสารแยกตามหมวดหมู่