“จิตอาสาปลูกสวนป่าเศรษฐกิจเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับมหาวิทยาลัย”

08/09/2023
phayong

🌾วันศุกร์ ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566 💐เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป🌿 กองบริหารงานบุคคล ☘️ เข้าร่วมกิจกรรม🎄 “จิตอาสาปลูกสวนป่าเศรษฐกิจเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับมหาวิทยาลัย”🍀🌲ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะ 🌳มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม🌴

Leave a comment

เอกสารแยกตามหมวดหมู่