Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

เปิดรับสมาชิก ช.พ.ค และ ช.พ.ส เป็นกรณีพิเศษ

🍄ประกาศ 🌺เปิดรับสมัครสมาชิก 🪷ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. 🥀เป็นกรณีพิเศษ 🌷

🌹ตั้งแต่บัดนี้ – 19 ตุลาคม พ.ศ.2566 ☘️ ในวันและเวลาทำการ (เวลา 08.30 – 16.30 น.) 💐

⭐️อ่านประกาศคณะกรรมการ 🌟ช.พ.ค. ✨เรื่องการเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. ⚡️ เป็น กรณีพิเศษ คลิ๊ก 🌹>>> https://cdn2.me-qr.com/pdf/17607903.pdf… <<<

⚡️สอบถามรายละเอียดได้ที่ : โทร 055-993051 สำนักงาน สกสค. จังหวัดพิษณุโลก 🌺

#สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
#กองบริหารงานบุคคล
#PSRU