Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร/รับเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

🙂กองบริหารงานบุคคล 🌺🤹‍♂️⏱ขอประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา👏 ผู้ประสงค์จะสมัคร/เสนอชื่อสามารถดาวน์โหลดเอกสารการรับสมัคร/รับเสนอชื่อได้ที่ bit.ly/3v82GDX ⏰กำหนดการรับสมัคร/เสนอชื่อตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2566 – 12 มกราคม 2567 🏣

ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. และวันเสาร์ – อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.30 น. – 15.00 น.✅✅ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ ห้องงานวินัยและนิติการ

กองบริหารงานบุคคล อาคารทีปวิชญ์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว🌺🌺ติดต่อสอบถามที่หมายเลข ภายใน 9226☎️